فهرست

کارگاه یک روزه تفکر طراحی

رایگان

 

وركشاپ يك روزه تفكر طراحي Design thinking 
استاد :دكتر بهرام هوشيار يوسفي 
دكتري تكنولوژي معماري از دانشگاه فني وين 
پژوهشگر و منتقد معماري 

تفكر طراحي در تعبيري ،مكاشفه اي است دروني و بروني حول يك موضوع جديد طراحي در خلال تفكر در موضوع طراحيهاي پيشين،طراح در حين اجراي پروژه و اصلاح آن به رضايت بخشي نتيجه پروژه مي انديشد و سپس اين ويژگيها به كد عملياتي ترجمه مي شوند كه مي تواند به تحقق درك موضوع منتهي شود .
در سالهاي اخير تفكر طراحي به عنوان رويكردي منطقي و راهكاري مناسب در كنار فراگرد طراحي از سوي پژوهشگران مطرح شده است .جالب است بدانيم كه اين رويكرد براي اولين بار در شاخه هاي فناوري اطلاعات ، پزشكي ، مديريت و مهندسي براي حل موضوعات و مسايل پيچيده استفاده شد و معماري از آخرين گرايشهايي است كه از تفكر طراحي بهره مي گيرد . 
آيا طراحي ،فراگردي منطقي از گزينش آلترناتيوهاي متعدد طراحي است ؟
آيا تصميم گيري به واسطه تجربه صورت مي پذيرد ؟ يا رويكردي است محاسباتي ؟
در اصل "تفكر طراحي "بر خلاف ديدگاه رايج كه خلاقيت را استعدادي ذاتي تلقي مي كند ، خلاقيت را به طراح مي آموزد.تفكر طراحي به دنبال اين است كه نه فقط به هنرمندان ،بلكه به همه افرادي كه به نوعي با موضوع طراحي درگيرند ،ياد بدهد چطور خلاقيت خود را به صورت سيستماتيك به كار گيرند تا به طرحهايي شگفت انگيز دست يابند.

جمعه ٢٧ آذر 
ثبت نام از ٧الي ١٨ آذر