فهرست

کارگاه دو روزه بالا و پائین مترو و شهر

رایگان

 

مان معماران با همكاري سازمان قطارشهري اصفهان برگزار ميكنيد : 
كارگاه دوروزه معماري و طراحي شهري " بالا و پايين ،شهر و مترو" 
‏"Up & Down , City & Underground " 


با حضور مهندس منوچهر سيد مرتضوي معمار و موسس شركت ماپ آلمان ، چهارشنبه و پنج شنبه ٢٣و٢٤ فروردين ، بااعطاي گواهينامه مشترك مان معماران و سازمان قطارشهري با امضاي استاد دوره ومديريت قطارشهري

متولد ۱۳۴۴ تهران،ایران - تحصیلات

۱۹۸۳ دیپلم دبیرستان البرز، تهران، ایران

۱۹۸۵-۱۹۸۶ ﺭﯾاضی کاﺭبرﺩی ﺩانشگاه شیراز، ایران

۱۹۸۹-۱۹۸۸ ﺩﻳپلم کشور ﺍلمان شهرماﯾﻳنز 
۱۹۹۰ - ۱۹۹۹ کاﺭشناسی اﺭشد معماری و شهرسازی از ﺩانشگاه تکنیک دارمشتاد ، المان سابقه کاری

۱۹۸۴-۱۹۸۳ شرکت تبلیغاتی سیته (اوازه) ۱۹۸۵ تهران، ایران 
۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ کار در شرکتهای معماری مختلف در المان
۲۰۰۰ بنیان گذﺍر دفتر معماری 54f (تغییر اسم) و بنیان گذار دفتر معماری maap ،
بنيانگذار انجمن معماران ايراني مقيم اروپا ٢٠٠٣
www.maap.co - مسابقات

 

مترو و شهرهای بزرگ و شهروندان انها در یک رابطه چند بعدی پیچیده با هم میباشند. اهمیت مترو بعنوان یکی از ساختارهای ارتباطی کلان شهرها روزبه روز افزایش پیدا میکند و خواهد کرد. در این کارگاه تمرکز ما بر روی رابطه شهر با فضاهای سطح شهری مترو خواهد بود. نقاطی استراژیک که سطح مترو را باسطح اصلی شهر ارتباط میدهد. ٍپایین به بالاً. حدود ۱۵۰ سال از ساخت اولین مترو در شهر لندن میگذرد. از ان زمان تا امروز معماران و شهرسازان در جستجوی جوابهای مناسب برای این رابطه چند جانبه میباشند. در این پاسخها نه فقط کاربری بلکه فضای شهری و معماری و ارتباط ان با شهروندان مد نظر بوده و خواهد بود. در کارگاه با شرکت کنندگان از ایستگاهای شهر اصفهان دیدن کرده و در مرحله بعدی فضاهاي شهري تجزیه و تحلیل شده وبا کسب داده ها طراحی اغاز خواهد. هدف یافتن کانسپتهایی است که ریشه در بستر طراحی دارند.