فهرست

کارگاه دو روزه آموزش فتوشاپ و پست پروداکشن

رایگان

 

ورکشاپ دو روزه "" فتوشاپ و پست پروداکشن ""
اموزش کامل فوتوشاپ
آموزش مقدماتی و متوسطه پست پرداکشن


کارگاه به صورت کاملا عملی بوده و تمامی موارد توسط هنرجویان انجام میشود.

مدرس: مهندس امیر مسعود اقارب پرست 
تاریخ برگزاری : 11 و 12 شهریور 
از ساعت 9 صبح الی 17 بعد از ظهر


با ارائه گواهی نامه معتبر