فهرست

چگونه پوسته های ساختمانی را ریاضی کنیم؟

رایگان

 

ورکشاپ یک روزه " چگونه پوسته های ساختمانی را ریاضی کنیم ؟ " 

این کارگاه با نگاه به منطق ریاضی سعی بر آن دارد تا به نگرشی متفاوتی از طراحی پوسته های معماری دست یابد. مبانی نظری و علمی این دوره همزمان با ابزار های مورد نیاز همچون گرس هاپر و پلاگین های مربوطه آموزش داده خواهد شد به نحوی که هر یک از کار گروه ها به طرحی منحصر به فرد دست یابند.دوره مذکور تخصصا نحوه نگرش و روش طراحی پوسته های های معماری ازجمله دیوار ها و نما های ساختمانی دنبال میکند و تکنولوژی و محسبات ساخت و اجرا در دوره فبریکیشن دنبال خواهد شد.


پنج شنبه ۲۹ مهر ماه 95