فهرست

چهارمین نشست حرفه ای معماران، درس آموخته های پروژه ی پکن

رایگان

 

"چهارمين نشست حرفه اي معماران" 
.
درس آموخته هاي پروژه باغ ايران در اكسپو پكن 2013 

با حضور محمد شماعي زاده و مجيد شماعي زاده 

پنج شنبه ٣١ ام تير