فهرست

چشم اندازی نو در معماری پرتغال

رایگان

 

سخنراني "هلدر كازال ريبرو "

معمار و محقق  با موضوع " چشم اندازي نو در معماري پرتغال" 

modern landscape in
 portuguese architecture 

همراه با معرفي آثار برجسته معماري معاصر پرتغال 


چهارشنبه ٢٠ مرداد 95، ساعت ١٨