فهرست

 

کارگاه دو روزه ی آموزش عکاسی با محوریت عکاسی معماری و معماری داخلی
استاد مهندس مسعود اقارب پرست

موارد برنامه ریزی شده برای آموزش:
تشریح کلی انواع دوربین و اجزای آن به صورت شماتیک
تنظیمات دوربین و استفاده از آن (شاتر، دیافراگم، ایزو، وایت بالانس)
تمرین عملی تنظیمات دوربین در هر مورد به صورت جداگانه
کادر بندی مقدماتی
عکاسی با محوریت عکاسی معماری و معماری داخلی
آشنایی و آموزش کلی لایت روم و فتوشاپ
ادیت چند عکس از 0 تا 100
انجام عملی عکاسی معماری داخلی با همکاری هنر آموزان
نقد و بررسی چند عکس از عکس های گرفته شده در بخش عملی، از هر هنرآموز
ادیت چند عکس انتخابی هنراموزان
سوال و جواب، و ارایه راهکارهای پیشرفت در جهت یادگیری و پیشرفت در عکاسی


پنج شنبه و جمعه،١٨و١٩ شهريور 1395