فهرست

ورکشاپ بافت ساخت - Fabric Cast

اين وركشاپ در مورد كشف توانايي هاي يك متريال براي توليد فرم بر پايه تجربه عملي با مصالح است، اين وركشاپ را مي توان ادامه ي تجربياتي دانست كه منتهي به وركشاپ آنتوني گائودي (توسعه ي تكنيك هاي اصلي) و IL Research institute فراي اُتوو است. اين تحقيقات همچنين در مدرسه ي معماري AA به عنوان اولين تجربه ي دانشجويان مطرح مي شود، كه نتايج جالب و خلاقانه اي دارد.
1,100,000 تومان
880,000 تومان

وركشاپ"بافت-ساخت" "fabric-cast" 

اساتيد : مريم كلانتري ، مريم مير محمد صادقي 
كارشناس ارشد معماري با گرايش DRL از دانشگاه AAلندن 

ايده پردازي در معماري با الهام از طبيعت به دغدغه جذاب معماران در دهه هاي اخير تبديل شده است. با اين وجود دانش اندك در قوانين فيزيكي موثر بر فرم هاي طبيعي درك آن را پيچيده مي كند. اين شبكه پيچ در پيچ قوانين فيزيكي هدايت كننده سيستم هاي شكل گيري مصالح در طبيعت مي باشد. در اوايل قرن بيستم D'Arcy Thompson اين ايده را با استفاده از نمونه هاي بيشماري كه چگونه قوانين ساده فيزيك مانند كشش سطحي، جاذبه و فشار مي توانند موتور محرك سازماندهي ماده باشد، گسترش داد.
او در كتاب خود مي گويد:
‏"In short, the form of an object is a diagram of force به طور خلاصه، فرم هر شي نموداري از نيروهاست"
پروژه ي بافت ساخت به دنبال استفاده از متريال براي پيدا كردن نهفته ها و خاصيت متريال در ايجاد فرم است. اين تحقيقات شامل ملاحظات گوناگوني مي شود، از هندسه تا شناخت ويژگي و رفتار متريال تا نوع كار و هدايت متريال براي فرم يابي فيزيكي و ايستا بودن.

فرم يابي:
جستجوي فرم يك پروسه آزمون و خطا است كه در آن مصالح تحت نيرو هاي فيزيكي و به صورت self-organizing به فرم هاي پايدار تبديل مي شوند. شايد بهترين نمونه اين پروسه استفاده Gaudi از زنجيرهاي معلق در كشف فرم هاي بهينه قوس هاي سنگ و آجري كليساي ساگرا فميليا باشد. پس از أو Frei Otto تكنيك ها و سيستم هاي متعددي را در اين راستا توسعه داد. اگر چه اين سيستم ها اغلب براي پروتوتايپ هايي با مقياس كوچك استفاده شده اند اما اين واقعيت كه اين فرم ها نه حاصل ايده پردازي هاي انتزاعي، بلكه حاصل يك پروسه "bottom-up" بين متريال و نيرو است، قابل إنكار نيست. قابليت توسعه و انطباق محيطي اين سيستم در واقع به معناي إيجاد يك ماشين توليد فرم است.

اين وركشاپ در مورد كشف توانايي هاي يك متريال براي توليد فرم بر پايه تجربه عملي با مصالح است، اين وركشاپ را مي توان ادامه ي تجربياتي دانست كه منتهي به وركشاپ آنتوني گائودي (توسعه ي تكنيك هاي اصلي) و IL Research institute فراي اُتوو است. اين تحقيقات همچنين در مدرسه ي معماري AA به عنوان اولين تجربه ي دانشجويان مطرح مي شود، كه نتايج جالب و خلاقانه اي دارد.

برای رزرو با این شماره تماس حاصل فرمائید:32349735