فهرست

نشست های تخصصی

نمایش در هر صفحه
فیلتر بر اساس ویژگی ها

پوست شهر

رایگان

جلسه معارفه دوره ی جدید مان - انکوباتور

جلسه معرفی انکوباتور، با حضور سرپرستان دوره، 28 تیر ماه- راشد عزیزی و محمد کازرانی، چهارشنبه ساعت 17 در مان معماران، برای هماهنگی جهت حضور 32349735
رایگان

جلسه معارفه نمقطع با حضور اساتید دوره

اساتید دوره با توضیح جامع و کاملی از مباحث به معرفی محتوا و هدف دوره می پردازند.
رایگان

جلسه معارفه ورکشاپ بافت ساخت با حضور اساتید دوره

اساتید دوره با هدف توضیح جامع و کاملی از دوره به معرفی ورکشاپ و تعداد ساعات و مباحث کارگاهی می پردازند.
رایگان