فهرست

معماری ایران در دو سالانه هنر ونیز

رایگان

 

معماری ایران در دو سالانه هنر ونیز

در بهار و تابستان امسال تعدادي از پروژه هاي منتخب معماري سالهاي اخير ، هركدام در قالب يك تصوير در بينال هنري ونيز در نمايشگاهي بانام :
A little game called :architecture به نمايش گذاشته شدند . اين مجموعه از دوم تا پنجم آذر در مان معماران بازنمايش خواهد شد .
افتتاحيه دوشنبه ، دوم آذر ساعت١٩ با حضور مهندس مهرداد زواره محمدي ، مدير غرفه معماري ايران در بينال ، و ارايه گزارشي از حضور معماري ايران در دوسالانه ونيز

نشيد نبيان : ايده اوليه و متن توضيحي نمايشگاه 
سيامك فرشچي :مشاور اجرايي
سعيد محسن يونسي :هماهنگ كننده اجرايي 
شروين حسيني :هماهنگ كننده در ايتاليا
هامون مقدم :عكاس،فيلمبردار و مستند ساز 
حسين شهرابي:مشاور هنري و گرافيكي 
ساراسهراب:مشاوراجرايي
سامان مسگريان : چاپ و توليد 
عليرضا زماني : هماهنگ كننده در اصفهان