فهرست

معرفی دوره هاي جديد ابزارهاي طراحي و پرزانته

رایگان

 

بهمن ١٣٩٤
شروع دوره هاي جديد ابزارهاي طراحي و پرزانته ،
كروكي بر پايه قوانين هندسه ،
مباني اسكيس و طراحي ،
مكس و وي ري ،
عكاسي معماري ،
اوتوكد و رويت ،
پست پروداكشن و....