فهرست

مبانی طراحی فنی و فاز دو پیشرفته

رایگان

 

طراحی فنی و فاز دو پیشرفته 

در این دوره با توجه به سرفصل های ارائه شده و برگزاری دوره با دیدگاه بر تدریس بر پایه ی مبانی نظری شناخت مواد ومصالح و عناصر ساختمانی و جزییات آن و متریال های به روز در عرصه ی ساختمان سازی و همچنین تدریس بر پایه ی آموزش حرفه ای نقشه های سازه ای تاسیسات مکانیکی،الکتریکی در قالب یک پروژه ی اجرایی واقعی با نرم افزار سعیدر ارتقا دانشجویان و فارغ التحصیلان در این زمینه و ورود به جامعه ی حرفه ای کار و معماری دارد . 

با حضور مهندس عبدالسبحان راطبی و احمدرضا توکلی

 برای ورود به جامعه ی حرفه ای معماران