فهرست

مبانی طراحی فنی و فاز دو

رایگان

 

architecture in detail
براي ورود به حرفه معماري آماده شويد .دوره "مباني طراحي فني و فاز دو معماري "


مدرسين: عبدالسبحان راطبي، مدرس دانشگاه هنر،مسئول كنترل پروژه و ناظر عالي معماران محيط از٩٣ 
احمدرضاتوكلي،سرپرست بخش فاز دو دفتر فرايند منطقي

مبانی نظری طراحی فنی و فاز دو

بیان لیست نقشه های ساختمان

نقشه خواني سازه ، برق و ميکانيک پروژه و باز نمود آنها در نقشه های معماري

بیان لیست نقشه های اجرایی معماری و مشخصات آنها

بیان لیست دتايلهاي عمومي

طراحی دتايل خاص در حوزه داخلی و نما و محوطه

آشنایی با مواد و مصالح

ترسيمات فاز دويي در اتوكد و شناخت دستورها و راهكارهاي ويژه نقشه هاي اجرايي در نرم افزار