فهرست

مان نرم افزار

نمایش در هر صفحه

3D MAX-V RAY

650,000 تومان 455,000 تومان

Revit

350,000 تومان 245,000 تومان

انکوباتور - دوره ی دستیار ارائه و پرزانته

شرکت کنندگان دوره در قالب شبیه سازی فرآیند ارائه پروژه های واقعی در دفاتر حرفه ایی معماری به فراگیری روش استفاده از نرم افزارهای ارائه، نحوه کاربردی استفاده از نرم افزارها در فرآیند ارائه معماری با توجه به نیاز جداگانه هر بخش از پروژه می پردازند.
1,200,000 تومان

سیکس پک - پک اول - پورتفولیو پک

تدوین و ارائه حرفه ایی مدارک معماری برای پورتفولیوها و سوابق معماری
450,000 تومان 360,000 تومان

سیکس پک - پک پنجم - ارائه برای مسابقات معماری

شیوه های ارائه برای مسابقات معماری
675,000 تومان 540,000 تومان

سیکس پک - پک دوم - ماکت مدلینگ پک

فرآیند طراحی و پرورندان ایده ها به کمک ماکت و مدل های حجمی
500,000 تومان 400,000 تومان

سیکس پک - پک ششم - دیجیتال فابریکیشن

طراحی و ساخت دیجیتال بر اساس الگوریتم ها
900,000 تومان 720,000 تومان