فهرست

 

طراحي يا تصميم ، فرشاد مهدي زاده 
موسس دفتر معماري مرز 


استاد مدعو دانشگاه ملبورن 
برنده و داور جايزه بين المللي WAF

زمان برگزاری نشست: ١٥ بهمن 95