فهرست

سیکس پک - پک چهارم - طراحی فاز دو

درک اجرایی و روش های فاز دو کردن پروژه های معماری
585,000 تومان
468,000 تومان

 

طراحی فاز دو (Detailing Pack):

 درک اجرایی و روش های فاز دو کردن پروژه های معماری

  • نرم افزارها: اتوکد
  • استاد: سبحان راطبی، احمدرضا توکلی
  • تعداد ساعت: 39ساعت (13جلسه 3 ساعته)