فهرست

سیکس پک - پک ششم - دیجیتال فابریکیشن

طراحی و ساخت دیجیتال بر اساس الگوریتم ها
900,000 تومان
720,000 تومان

دیجیتال فابریکیشن (Digital Fabrication):

 طراحی و ساخت دیجیتال بر اساس الگوریتم ها

  • نرم افزارها: گرس هاپر راینو
  • استاد: سروش اسدی
  • تعداد ساعت: 45ساعت (15جلسه 3 ساعته)