فهرست

سیکس پک - پک سوم - طراحی بر پایه دست آزاد

طراحی و پرورندان ایده از ابتدا تا انتها با دست آزاد و با راندوی دیجیتال
675,000 تومان
540,000 تومان

 

طراحی بر پایه دست آزاد (Freehand Based Design Pack):

طراحی و پرورندان ایده از ابتدا تا انتها با دست آزاد و با راندوی دیجیتال

  • نرم افزارها: طراحی دست آزاد، راندوی دیجیتال با فوتوشاپ
  • استاد: شیما واحدپرست-علیرضا زمانی
  • تعداد ساعت: 45ساعت (15جلسه 3 ساعته)