فهرست

سیکس پک - پک دوم - ماکت مدلینگ پک

فرآیند طراحی و پرورندان ایده ها به کمک ماکت و مدل های حجمی
500,000 تومان
400,000 تومان

 

ماکت مدلینگ پک (Maquette Modeling Pack):

فرآیند طراحی و پرورندان ایده ها به کمک ماکت و مدل های حجمی

  • نرم افزارها: روش های ماکت سازی دستی، ماکت سازی با لیزر برش (CAD base)
  • استاد: وازریک، هادی تیموری
  • تعداد ساعت: 33ساعت (11جلسه 3 ساعته)