فهرست

دومین جلسه معارفه دوره های سیکس پک با حضور مدرسین دوره

رایگان

دومین جلسه معارفه دوره های سیکس پک با حضور مدرسین دوره

و سرپرستان دوره آقای مهندس عزیزی و کازرانی

زمان برگزاری: چهارشنبه 1 شهریور ماه 96- ساعت 17

برای رزرو با شماره 32349735 تماس حاصل فرمائید.