فهرست

جلسه معارفه ورکشاپ بافت ساخت با حضور اساتید دوره

اساتید دوره با هدف توضیح جامع و کاملی از دوره به معرفی ورکشاپ و تعداد ساعات و مباحث کارگاهی می پردازند.
رایگان

جلسه معارفه ورکشاپ بافت ساخت با حضور اساتید دوره

چهارشنبه 25 مرداد ماه- ساعت 16

برای رزرو با شماره 32349735 تماس حاصل فرمائید.