فهرست

جلسه معارفه دوره های سیکس پک

رایگان

جلسه معارفه دوره های سیکس پک

با حضور سرپرستان دوره آقای مهندس عزیزی و کازرانی

زمان برگزاری: چهارشنبه 24 مرداد ماه 96- ساعت 16 

برای رزرو با شماره 32349735 تماس حاصل فرمائید.