فهرست

برنامه جدید آموزشی مان - نمقطع - elesection

برنامه‌‌‌ مشترک آتلیه طراحی نما - دانش پژوهان و مان معماران با اعطای مدرک از وزارت علوم
850,000 تومان

 

"نمقطع"Elesection 
در دانشكده مي آموزيم كه معماري ساختاري يكپارچه است و عناصر مختلف آن را مستقل از هم نمي توان طراحي كرد . درواقع شكل گيري معماري اتفاقيست پويا كه در امتداد يك ايده كلي شكل مي گيرد. ايده اي كه همزمان ، بيرون ، درون و كليه اجزا اثر را سازماندهي مي كند و اساساً پديده مستقلي با عنوان "نما" بي تعريف است . 
مهمتر از درستي يا نادرستي اين ايده ، تطابق يا عدم تطابق آن با واقعيت معماري اي است كه شهرهاي مارا شكل مي دهد . چهار چوب هايي كه تك بناها و از آن طريق شهرهاي ما را مي سازند ، عملا ظاهر بيروني هر ساختمان را به عنوان قسمتي از چهل تكه اي بزرگ به نام "بدنه شهري " ، تعريف مي كنند . 
همچنين وجود ساختارهاي از پيش تعريف شده در پروژه هاي ساختماني عمدتا حيطه طراحي را منحصر به جداره هاي بيروني مي كند ، از اين جهت "طراحي نما " اتفاقي است كه كمتر معماري تجربه نكرده است . 
نما به عنوان پوسته بيروني هر بنا ، روابط درون و بيرون را كنترل ميكند ، ومفاهيمي چون ؛ديد و منظر، كنترل نور و سايه ، مشرفيت و محرميت ، فضاهاي نيمه باز و... كم اهميت تر از هندسه، مقياس انساني و خط آسمان نيستند.........


مان معماران با همكاري دانش پژوهان ،

اساتيد دوره : 
احسان حسيني ، موسس دفتر فرايندمنطقي ، برنده سه جايزه معمار در بخش مسكوني ، رتبه اول مسابقه نما در بخش مسكوني و مدال طلاي جايزه معماري آسيا در بخش ساختمان هاي عمومي 
بهروز شهبازي ، موسس دفتر پيرامون، استاد دانشگاه هنر اصفهان ، برنده جايزه معمار در بخش مسكوني ، رتبه اول مسابقه نما در بخش مسكوني

شروع دوره از 19 مرداد ماه 

اطلاعات بیشتر 32349735