فهرست

بازدید از پروژه ی مجتمع مسکونی مشتاق

35,000 تومان

مان ساخت
دپارتمان ساخت ِ مان با همكاري دفتر excellent ، بازديد از پروژه هاي در حال ساخت

ششمین بازدید : مجموعه مسکونی مشتاق |اثر : مهندس محمد عرب، مهندس مینا معین الدینی

روز دوشنبه 2 مرداد ماه - ساعت 4 بعداز ظهر