فهرست

بازدید از سالن اجلاس سران اصفهان

35,000 تومان

 

مان ساخت

دپارتمان ساخت ِ مان با همكاري دفتر excellent
سومین بازدید: سالن اجلاس سران اصفهان

در راستاي ارتقاء كيفيت ساخت و آموزش معماران جوان علاقمند به نكات و جزييات اجرايي برگزار ميكند . بازديدهاي گروهي از پروژه هاي شاخص در حال ساخت ، سالن اجلاس سران اصفهان ،با حضور مدير پروژه

زمان بازدید از پروژه ی اجلاس سران سه شنبه دوم شهریور ماه 95