فهرست

بازدید از ویلا 131 شروین حسینی

35,000 تومان

مان ساخت
دپارتمان ساخت ِ مان با همكاري دفتر excellent 

بازديد از پروژه تمام بتن اكسپوز ، نكات ويژه اجرايي و معماري ، با حضور شروين حسيني

 

چهارمين بازديد : ويلاي ١٣١،اثرشروين حسيني ، برگزيده جايزه معمار٩٥
يكشنبه ٢١ آذر 95، ساعت١٤