فهرست

اولین نشست حرفه ای معماران، مدیریت سازمان های معماری کوچک و متوسط

رایگان

 

نخستین جلسه همنشینی حرفه ای معماران
موضوع: سازمان های کوچک و متوسط معماری

بخش اعظم بازار کسب و کار خدمات معماری را سازمان های کوچک و متوسط تشکیل می دهند که معمولاً تعداد کارکنان آنها کمتر از 20 نفر است. هر یک از این سازمان ها تعاریف خود را از کسب و کار دارند و در پی دستیابی به اهداف مشخصی هستند. لذا پارامترهای موفقیت در نظر هر یک از دیگری متفاوت است. یکی بر فرآیند تولید محصول متمرکز است، یکی بر کیفیت ارائه خدمات، یکی بر افزایش حاشیه سود و سایر تفاوت های احتمالی موجود. هدف از این نشست بیان دیدگاه های مختلف و بررسی فرصت ها و تهدیدهایی است که هر دیدگاه برای صاحبان کسب و کار فراهم می کند.
در این نشست مهمانان ویژه عبارتند از:
دکتر رامین مدنی: «شرکت معماران محیط» که از عنوان «شرکت» برای معرفی سازمان خود استفاده می کند.
مهندس علی شیخ الاسلام: «گروه كاما» که از عنوان «گروه (Circle)» برای معرفی سازمان خود استفاده می کند.
مهندس شروین حسینی: «براکت استودیو» که از عنوان «استودیو(Studio)» برای معرفی سازمان خود استفاده می کند.
مهندس احسان حسيني : "دفتر فرايند منطقی در طراحی معماری» که از عنوان «دفتر(Office)» برای معرفی سازمان خود استفاده مي كند .


زمان برگزاری: پنجشنبه 14 آبان 94 ساعت 16 الی 19