فهرست

آشنایی با واقعیت افزوده در معماری امروز

رایگان

 

نشست آشنایی با واقعیت افزوده در معماری امروز 

دانش معماری همانند دیگر مباحث علمی در دنیای امروز تکنولوژی و it امروز در حال پیشرفت است . 

واقعیت افزوده که یکی از صورت های اخیر واقعیت مجازی است یکی از جدیدترین مباحث it می باشد . 
در این جلسه نمونه های گوناگونی از بیان ، طراحی و اجرای معماری با استفاده از واقعیت افزوده توسط سارا نامداریان پژوهشگر از دانشگاه مالایا مالزی و مدیر اجرایی شرکت chamrun interactive در طی نشستی دوستانه برگزار خواهیم کرد .

 پنج شنبه ۲۸ بهمن 95 ساعت حضور : ۱۷ الی ۱۹